Γύψινες Διακοσμήσεις

Έχοντας παράδοση στις γύψινες διακοσμήσεις από το 1990 μπορούμε να σας προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία απο:

• Γύψινα – γύψινες διακοσμήσεις • Γύψινες καμάρες • Θόλοι • Ψευδοροφές • Κόγχες • Φουρούσια • Γύψινα λούκια • Κολώνες • Κορνίζες
• Κιονόκρανα • Ροζέτες Αγάλματα • Πάνελ • Αρχαίες παραστάσεις • Απλίκες

Μην διστάσετε να μας προτιμήσετε από το πιο μικρό μερεμέτι μέχρι την πιο απαιτητική και δεξιοτεχνική ανάγκη σας.